Çil: “Demokrasi hayatımızın kara lekesi olarak, millet iradesine dayanan  demokratik düzeni yıkmak ve kaos yaratmak için yapılan bütün illegal teşebbüsleri şiddetle lanetliyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti'nde bütün darbelerin önünü açan 27 Mayıs 1960'ı Yüce Türk  yargısına taşıyacağız diyen ADFED (Adnan Menderes Federasyonu) İl Başkanı Hakan Çil önemli açıklamalar yaptı.

Çil, yaptığı açıklamada, “27 Mayıs 1960 ile başlayıp 15 temmuz 2016 FETÖ kalkışması ile devam eden bu zihniyetin bir daha asla yaşanmaması, üç devlet adamının? şehit edilmesi ile sonuçlanan 1960 Yassıada Mahkemesi kararlarının topyekun yok sayılması, mağdur ve ihya olanların ortaya çıkarılması,  Türk Milleti'nin? iade ve itibarının geri verilmesi için ADFED olarak çok ciddi ve kapsamlı bir hukuk mücadelesi başlattık.

Adnan Menderes Federasyonu Yönetim Kurulu olarak, gerek Türkiye gerekse yurtdışında, 27 Mayıs 1960 darbesinin müsebbiblerinin ortaya çıkarılması,  Yassıada kararlarının tamamen yok sayılması, mağdur DP ( Demokrat Parti) mensuplarının maddi manevi mağduriyetlerinin giderilmesi ve de ayaklar altına alınan Büyük Türk Milleti'nin ve Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunun yeniden aziz milletimize iadesi için imza kampanyası ve yargı süreci başlatılacaktır.

'Yeter söz milletindir' diyerek Türk siyasî hayatına çok partili dönemi ve hürriyeti getiren Adnan Menderes ve arkadaşlarının 1946 ruhunu yine Türk milletiyle  hayata  geçireceğiz diyen Çil şöyle devam etti: "Milleti ile didişen, kavgalı olan bir rejimin adı Cumhuriyet olamaz. Adnan Menderes, Celal Bayar, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından kurulan Demokrat Parti'nin fikriyatı ilk günkü gibi yerli yerinde duruyor. Adfed, Türk milletinin aklına, kalbine ve zihnine işlenmiş bu çizginin varlığını yeniden hayata geçirmek için Türkiye'nin her yerinde gayret gösteriyor. Bu misyonun daha da güçlenerek devam ettiğinin göstergesi aziz milletimizin Adfed'e dün olduğu gibi bugün de sahip çıkmasıdır.

Adfed, Türkiye'de demokrasinin tüm kurallarıyla yerleşmesi mücadelesini 1946 ruhuyla sürdüren tek Sivil Toplum Kuruluşudur.. Milletiyle didişen bir rejimin adı cumhuriyet olamaz diyerek, 'Yeter söz milletindir' ülkemde iktidara gelen bir misyonun temsilcisi olan Adfed, hiçbir siyasi beklentisi olmadan 1946 ruhunu günümüzde hakettiği yere getirme gayreti içindedir.. 27 Mayıs 1960'ta Türk milletinin iradesine  darbe yapan çete, Türkiye'de darbeler ve muhtıralar dönemini de açmıştır. Milletin 3 güzide evladını şehit eden bu çetenin yaptığı darbe soruşturulsa, aydınlatılsa musebibi cezalandırılsa
ülkemde 15 Temmuz dahil darbe ve kalkışmadan söz edilmezdi.

ADFED Nedir?
Adfed, toplumun bütün kesimlerinin düşünce ve görüşlerini temsil eden insanlara eşit mesafede duran toplumu Türkiye Cumhuriyeti'nin hamisi Mustafa Kemal Atatürk ile çok partili hayatın simgesi Adnan Menderes ortak paydasında bir araya getirmeyi amaç edinmiş, Türk siyasi hayatını bilen değerli kadroların birleşerek kurmuş olduğu, merkez çizgide faaliyet gösteren bir düşünce kulübü ve sivil toplum örgütüdür..Sosyal ve kültürel alanda birçok faaliyetlere imza atan federasyonumuz, yurtiçi, yurtdışı 80 ilde temsilcikleri olan eylül ayı içerisinde bünyesinde 13 federasyon bulunduran Adnan Menderes Konfederasyonu'na dönüşecek olan dev bir STK'dır..

Siyaset Ve Sivil Toplum Olarak ADFED'in Rolü Geleceğin güçlü ve müreffeh Turkiye'si evrensel ilkeler üzerinde yükselecektir. Adfed olarak belirlediğimiz Demokrasi, Adalet, Hürriyet, Millilik Ve Siyasi Ahlak ilkeleri tüm insanlığın ortak ilkeleridir. Demokrasi, "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" olarak yaşamak isteyen vatandaşların yönetim sistemini şekillendirmede eşit haklara sahip olmasının adıdır...

Demokrasi aşığı bireyler olarak hürriyeti kaim kılmaya çalışan bir ruh ile adalet çerçevesinde, ahlaklı ve millî bir strateji izleyerek müreffeh Türkiye'nin oluşmasını sağlayacağız...

Huzur dolu yarının Türkiyesi'nin, dünya devletleri arasında hakettiği noktaya ancak ve ancak bu ilkelere sıkı sıkıya sarılarak gelebileceğinin bilincindeyiz.Bu bilinç ile, ideolojilerin acımasızlıklarına karşı durmanın yolunun bu ilkelere sahip çıkma ile olabileceğini düşünüyoruz. Türkiye'nin yeni dünya düzeninin oluşumuna katılmasını sağlamak, Adfed'in hedefi olup, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesini geliştirilmesini sağlamak ve destek vermek için kurulmuştur. Adfed olarak ülkemizin gelişmesi icin, Atatürk ve Menderes çizgisini ortak paydada birleştirip, bu misyonu toplumun bütün kesimleri ile paylaşmak temel amaçlarımızdan biridir. Adfed, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının etnik kökenine bakılmaksızın, kendini bu vatanın ortak paydası hisseden herkesi, siyaset üstü bakış açısı ile kucaklayan bir sivil toplum kuruluşudur..

Adfed'in temel düşüncesini Menderes'in, "Demokrasi herşeyden önce bir zihniyet bir yaşayış ve tefekkür tarzıdır" sözleri oluşturmaktadır... Adfed'in bu ideali, bereketli Anadolu topraklarını besleyen bir ana damar ve tüm vatandaşları birleştiren bir çınar ağacı gibi her tarafa kök salacak uzlaşı, demokrasi, özgürlükler, hoşgörü ve birlikte yaşama arzusunu topluma aşılayacaktır. Adfed, demokratik bilincin gelişmesinin, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının özgürce çalışmasından geçtiğine, huzurlu barış içerisinde ve adil bir Türkiye'nin ancak demokratik sivil toplum kuruluşlarının önünün açılması ve çok sesliliğin hayata geçirilmesi ile sağlanacağına inanmaktadır” dedi.