İŞKUR İl Müdürlüklerinin toplumsal bölünmelere neden olduğu belirten CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, “Toplum Yararına Çalışma Programı” kapsamında geçici olarak işe alınan personellerin İŞKUR tarafından AKP il ve İlçe teşkilatlarının belirlediği kişilerin işe başlatıldığı iddiasının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu açılmasını istedi. 

Bayraktutan TBMM’de yaptığı konuşmasında; “Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin kamu yararına işlerde çalıştırılması için uygulanan program dahilinde önceki yıllarda başvuru yapan kişilerin kontenjan sayısına göre kura yolu ile belirlendiği ve haksızlık yapılmadığı algısı mevcuttu. 

Ancak, son yıllarda İŞKUR bünyesinde yapılan alımlarda özellikle genel seçime yakın tarihlerde alımı yapılan işsizlerin “Toplum Yararına Çalışma Programı” kapsamında işe alımları son derece şaibeli olmuştur. İnsanların hakları yenmiş, yaşanılan hak gaspı neticesinde toplumun büyük bir bölümünde infial oluşmuştur. İŞKUR İl müdürlüğü başvuru yapan vatandaşlarımızı kura ile belirlemek yerine AKP İl ve İlçe başkanlıkları bünyesinde belirlemeyi tercih etmiş ve nihayetinde büyük haksızlıklara neden olmuştur. 

“Toplum Yararına Çalışma Programı” adı altında yapılan işe alımlar, toplum yararına değil, AKP yararına dönüşmüştür. Devletin kurumlarını AKP teşkilatları gibi kullanan İŞKUR İl müdürlükleri toplumsal bölünmelere neden olmaktadır. Daha önce kura ile kontenjan sayısına göre belirlenen personeller, şimdi AKP teşkilatının taleplerine göre belirlendiği bir iddia değil, maalesef ki bizzat gözlemlerimizdir.  Devletin organları vatandaşlara ayrımcılık yapamaz. İŞKUR bünyesinde bu ayrıcalıklar artık gizli kapaklı değil, yüksek sesle alenen açık şekilde yapılmaktadır. Kaymakamlar bu durumu görmezden gelmekte veya sözlerini dinletememektedir. 

Ayrıca “Toplum Yararına Çalışma Programı” adı altında alınan personeller özellikle kamu kurumlarında keyfi hareket etmekte, bağlı bulunduğu kişi ve amirlerini dikkate almamaktadır. Siyasi bağlılığını ve yakınlığını çalışmak için girmiş olduğu kurumda hissettirmekte Müdürlerine, Müdürlük, Amirlerine, Amirlik yapmaktadır. Devlet geleneğine ve çalışma düzenine aykırı olan bu durum oldukça vahimdir. İşlerin yükünü azaltmak için İŞKUR bünyesinde geçici olarak işe alınan bu kişiler, tam aksine iş görmedikleri için işin yükünü arttırmaktadır. 

Yukarıda belirtilen hususlar ışığında; İŞKUR bünyesinde “Toplum Yararına Çalışma Programı”  dahilinde işe alınan personellerin kura yöntemi ile değil, AKP İl ve İlçe teşkilatlarında görev yapmak koşulu ile alındığı iddialarının belirlenmesi ve gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Anayasa’nın 98nci ve içtüzüğümüzün 104ncü ve 105nci maddeleri gereğince Meclis Araştırma Komisyonu açılmasını saygılarımızla arz ederiz” ifadelerine yer verdi.