KASIM AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Artvin Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin Başkanlığında, Çarşı Mahallesinde gerçekleştirildi.


Şeffaf Belediyecilik kapsamında halka açık bir şekilde Belediye Bahçesinde gerçekleştirilen Meclis Toplantısı Başkan Elçin’in, Cumhuriyetimizin 100. yılını bize yaşatan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu topraklar için kanını su gibi akıtmış şehitlerimiz ve Gazze’de, Filistin’de hayatlarını kaybedenlerin anısına saygı duruşuna davet etmesinin akabinde okunan İstiklal Marşı ile meclis toplantısı başladı.


7 maddenin görüşüldüğü Meclis toplantısında Belediyenin 2024 yılı mali Ücret tarifelerinin görüşüldüğü madde de içme suyuna herhangi bir zam yapılmaması ön plana çıktı.


Meclis Toplantısında görüşülen gündem maddeleri şunlardır:

1- 26.02.2019 tarihinde Yayla Gıda Mamulleri Ltd.Şirketinin Belediyemizden ihale yöntemiyle satın almış olduğu Artvin Merkez Salkımlı Köyü 236 ada 1 (S) parselin bağımsız tapu yapılmasının ve intikalinin imkânsızlığı nedeniyle Belediyemiz ile ilgili Şirket arasında çıkan ihtilaf sonucu; ilgili Şirket konuyu mahkemeye taşımış olup, gelinen noktada TÜİK verileri doğrultusunda TÜFE Yİ-ÜFE ortalaması oranında güncellenerek hesaplanan tutardan damga vergisi düşüldükten sonra kalan 1.609.002,33 TL’nin ilgili şirkete ödenmesi şartıyla davadan feragat etmeyi teklif ettiklerinden 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (h) bendine istinaden dava konusu ihtilaflarda sulh yetkisi Belediye Meclisine ait olduğundan yapılan ödemenin uygunluğunun görüşülmesi,

2- Artvin İl Özel İdaresi tarafından Belediye Başkanlığına sunulmuş olan Artvin Merkez Çarşı mahallesi, 85 ada 11 numaralı taşınmaz üzerindeki tescilli yapı (Gastronomi Müzesi) ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesi,

3- Belediye Meclisinin 05/10/2023 tarih ve 71 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen;Resul VARAN ve Emine VARAN tarafından Belediye Başkanlığına sunulan; Artvin Merkez Balcıoğlu Mahallesi, 257 ada,39 parsel sayılı taşınmazda trafo alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun almış olduğu kararın görüşülmesi,

4- Belediye Meclisinin 05/10/2023 tarih ve 72 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Belediye Başkanlığımıza sunulmuş olan imar plan notlarına “Sağlık Alanları: Bu planda sağlık tesisleri alanı olarak gösterilen alanlarda Artvin Sağlık İl Müdürlüğü tarafından talep edilmesi halinde helikopter acil iniş, kalkış alanı yapılabilir” ibaresinin eklenmesine yönelik plan notu değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun almış olduğu kararın görüşülmesi,

5- Belediye Meclisinin 05.10.2023 tarih ve 70 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen; Belediyemizin 2024 mali yılı bütçe tasarısının komisyon raporu doğrultusunda görüşülüp karara bağlanması,

6- Belediyemizin 2024 Mali yılı ücret tarifelerinin görüşülmesi,

7- Belediye Başkanlığımıza ait 08 AR 221 plakalı Açık kasa Kamyonetin Takdir kıymet komisyonunca belirlenecek muhammen bedel üzerinden Kemalpaşa Belediyesine satışı hususunun görüşülmesi.

Meclis toplantısında 7 maddenin görüşülerek karara bağlanmasının ardından Başkan Elçin yurttaşların sorularını yanıtlayarak açıklamalarda bulundu.


Başkan Elçin, ‘Hangi maksat ve niyetle Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali ismiyle patent almaya uğraşanlara buradan sesleniyorum, patentteki taleplerini veya haklarını hemen iptal ettik desinler. bunu yapmazlarsa Artvin Belediyesi olarak bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bu festival Artvin Valiliği organizasyonundadır. Bunun iznini verende Turizm Bakanlığıdır. Biz Artvin Valiliğinin bize vermiş olduğu görevle bu festivalini yapmaktayız. Bu ismin patentini almaya niyetlenen arkadaşlar Artvin’i çok düşünüyorlarsa gelip Artvin Belediyesinin adıyla başvursaydılar. Tekrar söylüyorum patentteki taleplerini ve haklarını ya geri alsınlar yada Valiliğe devretsinler. Artvin Valiliği bu işi yürütsün. Valilik bu işe karışmam diyorsa Artvin Belediyesine devretsinler.


Belediyeye iş için müracaat edenler içerisinde kim daha çok ihtiyaçlı hangi evde sigortalı yoksa ona göre alım yapmaya çalışacağız. Emekli olan arkadaşlarımın tek kuruş alacak kıdem tazminatları yoktur hepsini ödedik. Belediyemizin piyasa borcu yoktur.’ Diye konuştu.