Uygar toplum ve sosyal devlet olmak; engellilerin toplumun eşit bireyleri olarak sorunlarını çözmek, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta yer almalarını sağlayabilmek için çaba sarf etmeyi gerektirir. Engellilik, yalnızca engellilerin ve her türlü sıkıntılarını paylaştıkları ailelerinin değil, teşhisten iyileştirmeye, özel eğitimden rehabilitasyona, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar doğru ve kalıcı çözümler üretmek, arzuladıkları mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, toplumsal hayata katılımlarını kolaylaştırmak, hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek kamu kurumları, yerel idareler ve sivil toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdandır. Anayasamız ve yasalarımızda, engellilerimizin sorunlarını çözüp yüzlerini güldürmek için birçok düzenlemeler yapılarak hayata geçirilmekte, sosyal hayata iştirak edebilmeleri, yaşam standartlarının geliştirilmesi, refah ve mutluluğu için kamunun tüm alanlarından yararlanmaları için kolaylıklar sağlanmaktadır. Mevzuattaki düzenlemelerle birlikte toplumumuzun da engellilerin günlük hayatını kolaylaştırıcı davranışlarda bulunmaları kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacaktır kuşkusuz. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, engelli vatandaşlarımıza ve fedakâr ailelerine sağlıklı, huzurlu, mutlu ve başarılı bir ömür diliyorum.