Türkiye’nin tek biyosfer alanı olan, dünyanın sayılı korunana alanları içinde bulunan, gerek bitki örtüsü, Gerek saf Kafkas Arısı’nın yaşam alanı, gerek iklim ve kültürel özellikleriyle eşi bulunmaz bölgelerin başında sayılan Macahel’de HES’lerin yeniden gündeme gelmesi, Macahel Halkını ve çevre dostlarını harekete getirdi.

Daha önce Macahel’de  yapılacak HES’lerin doğaya geriye dönülmez zararlar vereceği bilimsel raporlar ve bugüne kadar yapılan HES’lerle sabit olduğuna vurgu yapan Macahel Havzası köylerinden Uğur Köy eski Muhtarı ve İşadamı Orhan Yavuz, Macahel’de neden HES2lerin yapılamayacağını, bunun yanında Macahel Ormanları’nda başlatılan dikili kesimin tehlikelerine dikkat çekti. Yavuz yazısında şu önemli noktalara dikkat çekti;

“Uzun zamandır yazmıyordum. Yazılanın gölgesinin yer edemediği bir coğrafyada yazmanın ne anlamı olur diye sorardım kendime.  Evet, yazı yazmanın ne anlamı olurdu. Bir fikri veya düşünceyi diğerleri ile paylaşmak ve tarihe not düşmek dışında pek bir anlamı da yok yazmanın. Ve biz yine tarihe not düşmek adına yazalım.

MACAHEL HAVZASI 2005 YILINDA UNESCO TARAFINDAN BİYOSFER REZERV ALANI - Macahel havzası 2005 yılında UNESCO tarafından Biyosfer Rezerv Alanı olarak Kabul edildi ve bütün dünyaya ilan edildi.

Ne demekti Biyosfer Rezerv Alanı? Doğanın insan eli ile bozulmadığı ve doğa ile uyumlu yaşam kültürüne verilir biyosfer Rezerv Alanı statüsu. Macahel Türkiye’nin ilk ve tek Biyosfer Rezerv alanıdır.  Türkiye devletini temsil eden kurumlar hemen her uluslar arası konferansta Macahel Havza statüsünü bir bayrak olarak kullanır.

MACAHEL HAVZASI YAŞLILAR KOROSU UNESCO VE TAKİBEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ TARAFINDAN DÜNYA YAŞAYAN KÜLTÜR MİRASI OLARAK TESCİLLENDİ - İlgilenenler bilir, Macahel Havzası Yaşlılar Korosu’da UNESCO ve takiben Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından Dünya Yaşayan Kültür Mirası olarak tescillendi. Havzadaki biyolojik çeşitlilik ve önemi hakkında fazla laf etmeyi artık zül olarak görmekteyiz. Ve konunun esasına girmeden, Macahel Havzasının sadece Macahel halkına değil bütün ülke ve dünyaya ait olduğunu, gelecek nesillere bırakabileceğimiz yegâne miras olduğunu da belirtelim. Macahel halkı doğası ile uyumlu yaşamış ve kendi varlığını doğanın varlığına eş değer tutmuştur.

Gelelim işin özüne; Macahel Havzasında daha önce gündeme gelmiş HES projeleri tekrar hortlatılmak istenildiği bir zaman dilimine girmiş bulunuyoruz. Siyaset kurumunun, Kamu İdaresinin, Sivil Toplum Kuruluşlarının, Yazılı ve Görsel Basın temsilcilerinin ve Üniversitelerin karar verici noktasında bulunan sizleri; Macahel Havzasında, daha önce mahkemeye konu olmuş dava dosyalarının Bilirkişi raporlarını incelemeye davet ediyoruz! Macahel Havzası Türkiye’nin gözbebeğidir. Kendiniz için olmasa da çocuklarınız ve torunlarınız için dengesi bozulmamış bir kara parçası ayakta kalsın bu ülkede.

MACAHEL HAVZASININ YOK EDİLMESİNE SİZ DE DUR DEYİNİZ - Her yıl binlerce doğasever,   Türkiye’nin ve dünyanın güzelliğe,yeşile, maviye, kültüre, yaşama değer veren sevgili dostlar, binler, onbinler hepimiz  Macahel’i görmeye geliyorsunuz. Torunlarınızın da aynı güzellikleri görme hakkının yok edilmesine göz yumamazsınız. Günümüzde gelişen pil ve güneş enerjisi teknolojileri artık güneş enerjisinin en ekonomik enerji elde etme aracı olduğunu göstermiştir. Aklınıza ve vicdanınıza danışın ve Macahel Havzasının yok edilmesine siz de DUR deyiniz.

MACAHEL’E YAPMAK İSTEYEN ARKADAŞA - Macahel Havzasında, HES yapma girişiminde bulunan işadamı, Arkadaş sen ne yaptığını biliyor musun? Yoksa, ben sadece elde edeceğim ranta bakarım, topluma, doğaya ve gelecek nesillere vereceğim zarar umurumda değil diye mi düşünüyorsun? Macahel’de, doğa ile uyumlu yaşama kültürü bir günde oluşmamıştır. Doğa ile uyumlu yaşama bir akli tercih olduğu kadar doğanın çizdiği hudutlara da dayanır. Toplumsal kültürün bilgelik seviyesinde zamanla örülmesi sadece doğaya karşı bir nezaket değil aynı zamanda mecburiyetten kaynaklı olduğunu da biliyoruz. Siz, belki de ne doğanın ne de yerel kültürün değerini bütün dünyanın kabul ettiği çerçevede görmüyor ve kabul etmiyor olabilirsiniz? Lakin, bilin ki siz bizim evimizin altına ve ata mirasımız olan kültürümüze bir dinamit yerleştirme gayretindesiniz. Bizleri; kültürel mirasımızdan, doğamızdan, vatanımızdan ve geleceğimizden kopararak bize tahammülü zor bir bedel mi ödetmek istiyorsunuz?  Siz topyekün Macaheli yok etmek mi istiyorsunuz? İlgisizlik ve bilgisizlik havuzundan beslenen rant elde etme dürtüsü ile milyar dolarlar harcansa bile bir ikincisinin yaratılamayacağı Macahel Havzası, Macahel halkı ve ülke için çok yüksek seviyede önemlidir. Macahel halkını, sözün bittiği yerde yani susmak durumunda bırakmayınız. Düşünün ve niyetinizden onurlu birşekilde vazgeçiniz!

ORMAN TEŞKİLATI ve UCUBE HALLERİ - Son zamanlarda, Orman teşkilat ile Macahel havzasında üretim yapılma girişimleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Öncelikle, Orman teşkilatını gerek alpin zone altı, Uğur Köyü yerleşkesi ile Bakhmaro bölgesinde gerçekleştirdiği dikili satış karşılığında kasasına ne kadar para girdiğini beyan etmeye davet ediyoruz. Bütçenizi düzeltmeye katkısı oldu mu bari? Gelelim işin özüne. Alpinzon bitiği alanda büyüyen kayın ormanları çok yavaş gelişen türdendirler. Ekonomik olarak da değerleri yüksektir. Çapları alt kotlarda büyümüş kayın ağaçlarına göre bir de fazla kat daha küçüktür. Kısacası, bu kayın türleri ancak birkaç yüzyıl bir ömürle ancak kütük haline ulaşabilir.

KESİMİNE İZİN VERDİĞİNİZ AÇAĞLARIN ANIT AĞAÇLAR OLMA İHTİMALİ NEDİR? - Peki kesimine izin verdiğiniz ağaçlar kaç yaşında idiler? Bu yön de bir çalışma yaptınız mı? Sanmam. Peki, bu ağaçların çok büyük bir kesiminin “ANIT AĞAÇ” olma ihtimali nedir? Çok yüksek olsa gerek. Ve siz bu ağaçları kesip odun veya tomruk olarak sattınız? Dünyada bir anıt ağaç milyonların ziyaret etmek istediği bir miras olarak görüldüğü bir çağda belki de siz kendinize yakışanı yaptınız! Ve bir kez daha soralım; kaç para girdik asanıza? Ya Bakhmar obölgesi?  Niye kestiniz? Çok mu paraya ihtiyacınız vardı? Doğadan, akılcı yöntemler ile gelir elde etme konusu sizi pek ilgilendirmiyor! Bakınız, size tarihi bir bilgi aktarayım. Borçka, Karagöl bölgesinde Orman kıyımını takibenki o bölge 40 yıldır halen toparlanamadı, sıra Macahel Havzasına gelmişti. 1978 civarında Küçükyayla mevkiinden başlayarak Macahel Havzasında da orman kesimi yapılmaya başlandı ve yerel halk (dar gelirli Orman Köylüsü) Türkiye’de ilk defa bir adım öne çıkarak “artık orman kesmeyeceklerini ve Macahel Havzasında orman istihsaline karşı olduklarını” ilan ettiler. Selam olsun, o bilge duruşu sergileyen Macahel Halkına!

NE İŞ YAPAR ŞU ORMAN FAKÜLTESİ? - Ormanların, kereste ve odun değeri bir ise alternatif değerinin bir ile iki bin beş yüz kat fazla olduğunu bilmiyor musunuz? Peki, uygulamalı bilim alanında neredesiniz arkadaş?  HES derdi olur ses yok? Saçma sapan yol uygulamaları olur ses yok? Ölçüsüz orman kıyımı olur ses yok?

NE ZAMAN, ORMAN KÖYLÜSÜNE IŞIK OLACAKSINIZ? - Orman teşkilatı ve Orman Fakültesinin merkezi bütçe ve ormanlardan elde edilen gelirlerden karşılanan giderlere karşın ürettikleri “katma değer” nedir? Bir gelecek vizyonu dersen, duyan varsa söylesin. Kurumsal rol, sorumluluk ve katkıları dersen durum içler acısı! Bu kurumların merkezi bütçe ve Ormanlar üzerinde KAMBU olma hali dışında görünen nedir? Ve vatandaş, ormanlarını; orman ve doğal çevreyi korumakla anayasal yükümlük altında olan kurumlara karşı “KORUMA” zaruretinde. Bu bir trajedidir!  Tarihe not düşme adına…

Kaynak: ArtvinPost