Borçka Belediye Başkanlığı Eylül 2017 Meclis Toplantısı Yapıldı. Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Eylül birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 05.09.2017 gün ve saat 13.00’de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

Gündemin 1. maddesi gereği, açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda Atila Sav ve Ziver Yılmaz  mazeret belirtmeden  katılmadıkları,  diğer  üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.  Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.  Ağustos 2017 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Gündemin 4. Maddesine Geçildi.  2018 Yılı Bütçe Tasarısı Belediye Birim Müdürlüklerince hazırlanıp, Belediye Encümenleri tarafından incelendikten sonra üst yöneticiye sunulan, Belediyemiz 2018 Mali Yılı Bütçesi, Kasım Ayı toplantısında görüşülmek üzere Kasım ayının birinci gününden önce meclise sunulmasına; oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 5. Maddesine Geçildi. 14.08.2017 Tarih ve 264 Sayılı yazıyla Meclis sunulan Öz İnşaat Ltd. Şti'nin dilekçesi görüşülmesi sonucu Belediye Başkanlığınca İhale yolu alan Öz İnşaat Ltd. Şti'nin Terminal giriş çıkış ücretlerin bu yıl aynen uygulanmasına; Oy birliği ile karar verildi. 

Gündemin 6. Maddesine Geçildi.  31.07.2017 Tarih ve E 1595658 Sayılı Artvin Orman Bölge Müdürlüğü 129 Nolu Orman Kadastro Başmühendisliğinin 2/b Madde Uygulaması ile ilgili Yazısı, Belediyemiz sınırları içinde Merkez, Aksu ve Gündoğdu Mahallelerinde 02.10.2017 tarihinden sonra 6831 Sayılı Orman Kanununun 3302 Sayılı Kanunla değişiklik 2/b Madde uygulamasına başlayacağından Belediyemiz talep edilen biri asıl biri yedek olmak üzere Belediye Meclis Üyelerinden Nusret Yıldız asıl Hikmet Carti yedek üye  olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.