İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ‘in yürürlüğü girdiğini duyurdu. Ülkemizde bitkisel üretimi arttırmak, kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik, çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan destekleme ödemelerine dair tebliğ resmi gazetede yayınladı.

İl Gıda tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ  (tebliğ no: 2017/39) 17 eylül 2017 tarihli 30183 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğle, Ülkemizde bitkisel üretimi arttırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik, çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu Tebliğ, 5/6/2017 tarihli ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında; 2017 yılında yapılacak Mazot ve Gübre Desteği, Toprak Analizi Desteği, Organik Tarım Desteği, İyi Tarım Uygulamaları Desteği, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Fark Ödemesi Destekleri, Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi, Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği, Yem Bitkileri Desteği, Bombus Arısı Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği, Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği, Sertifikalı Fidan Üretim Desteği, Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere ve Toprak Analiz Laboratuvarlarına yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. Destekleme ödemelerinin belge teslim başlangıç tarihlerini ve belge teslim bitiş tarihlerini belirten destekleme uygulama takvimi (Ek-2), ilan panolarında askıya çıkarılmak üzere Köy/Mahalle Muhtarlıklarına gönderilecektir” denildi. 

Öte yandan 2017 üretim yılında ÇKS'ye kayıt yaptıran çiftçiler herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın mazot ve gübre desteğine başvuru yapmış kabul edilir şeklinde açıklama yapılarak,  “Tebliğ kapsamında belirtilen diğer destekleme ödemelerinden faydalanmak isteyen çiftçilerimizin, destekleme ödemesi için belirtilen süreler dâhilinde, İl ve İlçe Müdürlüklerine başvuru dilekçelerini ve istenen diğer evrakları teslim etmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.