İlimizde Halk Sağlığı Müdürlüğünce yürütülmekte olan Aile Hekimliği Uygulamaları kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan veya boş bulunan;
  • Merkez Seyitler Aile Sağlığı Merkezi 08 01 010 Nolu Aile Hekimliği Birimi,
  • Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi (Sanal)  bünyesindeki 08 01 011 ve  08 01 012 Nolu Aile Hekimliği Birimleri, 
  • Borçka 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 08 04 001 Nolu Aile Hekimliği Birimi ve 08 04 002 Nolu Aile Hekimliği Birimleri, 
  • Hopa 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 08 05 006 Nolu Aile Hekimliği Birimi,
  • Murgul 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 08 06 002 ve  08 06 003 Nolu Aile Hekimliği Birimi,

İçin kadrosu ve pozisyonu Artvin İlinde olmak şartı ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimlerin başvurabileceği 2017/6. Ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Yerleştirme işlemleri 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda olacaktır.

Bakanlığımızın 13.02.2012 tarih ve 3573 sayılı yazısına istinaden Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi sertifikası olmayan hekimlerimizde ek yerleştirmeye başvurabileceklerdir.

Kadrosu Halk Sağlığı Müdürlüğünde olmayanlar çalıştıkları kurumlarından alacakları Muvafakat belgesi ile başvuracaklardır.

*Merkez Yeni Mahalle Aile Sağlığı Merkezi 08 01 011 ve 08 01 012 Nolu Aile Hekimliği Birimleri için yer temini yapılmakta olduğundan bu birimlere yerleşen hekimler sanal değil normal birim olarak yerleşecektir.

Bahsi geçen Aile Hekimliği Birimi için yerleştirme işlemleri, Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Komisyonu huzurunda 19.09.2017 Salı günü saat 10:30’daİl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

Tercihte bulunmak isteyen hekimler, 07.09.2017 Perşembe gününden itibaren 13.09.2017 Çarşamba günü mesai bitimine (saat 17:00) kadar kendilerinden istenilen belgeleri, Artvin Halk Sağlığı Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine kayıt yaptırdıktan sonra Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne şahsen (çalıştığı kurumda işleri aksatmayacak şekilde) müracaat edeceklerdir. Posta, faks, e-posta v.b. yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.         

Başvurular Bakanlığımız Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Aile Hekimliğine geçişte muvafakat işlemleriyle ilgili yazıları doğrultusunda alınacaktır.