İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü 12. Etap Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi başvurularının başladığını açıkladı. İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada; “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)  Kapsamında Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 13 Eylül 2017 tarih ve 30179 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi” denildi.

Yatırım konularına ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Soğuk hava deposu, Çelik silo, Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, Yenilenebilir enerji üretim tesisleri, Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Bu Tebliğle, bütün projelerin hibeye esas üst limitlerini aşağıda belirtilmiştir. Bu kapsamda; Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurular 2 Milyon TL, tamamlama olan başvurular 1 Milyon 750 Bin TL, kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme olan başvurular ise 1 Milyon 500 Bin TL üst limitini geçemeyecek. Ayrıca kırsal turizme yönelik niteliği yeni tesis olan yatırımlar için 1 Milyon 500 bin TL, diğer yatırım konuları için 500 bin TL üst limitini geçmemek üzere yüzde 50 hibe desteği verilecek. Diğer yatırım konuları içerisinde, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler ile bilişim sistemleri ve eğitimi konuları yer alıyor.

Hibe esas proje tutarı alt limiti en az 30 Bin TL'dir. Bu tebliğle beraber, kırsal alanda yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımıza yüzde 50 hibe desteği vererek tarıma dayalı sanayinin gelişmesine katkı sağlanacaktır. Söz konusu Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular, "www.tarim.gov.tr" internet adresinden Tebliğin yayınından itibaren itibaren 90 gün süreyle devam edecek ve 11 Aralık 2017 tarihi itibariyle sona erecektir.”