İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, ilimizin de içinde bulunduğu 25 pilot ilde uygulanmaya başlayan Ölçme Değerlendirme Merkezi’nin oluşturulduğunu söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci Şube müdürü Gürsel Seçkin, Ölçme Değerlendirme Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama Ekibinde görev alan 14 öğretmenin katılımıyla Artvin Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü UZEM salonunda Ölçme Değerlendirme Birimi toplantısı gerçekleştirildi.

Kahveci; “Milli Eğitim Bakanlığınca, tüm Türkiye´de öğrencilerin il bazında gelişimlerinin takip edilmesi, okul bazlı eğitim durumlarının ölçülmesi ve eğitimi etkileyen faktörlerin ortaya çıkartılması amacıyla ilimizin de içinde bulunduğu 25 pilot ilde uygulanmaya başlayan  "ölçme değerlendirme merkezleri” oluşturuldu.

Biliyoruz ki eğitimde temel etken öğretmenlerimizin yetkin olmasıdır. Bu alanda Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sunarak ilimizde eğitimin niteliğini geliştirmek ve eğitime hareket kazandırmak amacıyla Bakanlığımızın düzenlediği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce organize edilen “Ölçme Değerlendirme ve Uygulamaları Kursu” 2016-2017 eğitim öğretim yılında 150 öğretmenimize verildi.

 Müdürlüğümüzce, yıl içinde uygulanacak çalışmalar için “Ölçme Değerlendirme Takvimi” hazırlandı. İlimiz de gerçekleştirilecek sınavlarda sizlerin hazırlayacağı sorular önem kazanmaktadır. Burada amaç öğrencilerimizde sınav kaygısı yaratmak değil, yeni müfredattaki kazanımlara ulaşma oranını yükseltmektir. Milli Eğitim Bakanlığımız yeni müfredatla öğrencilerimize aktarmak üzere 10 kök değer (adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik), 9 yeterlilik ve beceri: anadilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, matematik yeterliği, bilim ve teknoloji yeterliği, dijital yeterlik, öğrenmeyi öğrenme, inisiyatif alma ve girişimcilik algısı, sosyal ve kamusal yeterlikler, kültürel farkındalık ve ifade konularını belirledi. Yeni müfredata uygun soruların hazırlanması ve kazanımların doğru ölçülebilmesi için söz sahibi kişiler siz öğretmenlerimizsiniz. Aralık ayında 5. Sınıf öğrencilerine uygulanacak olan İzleme Değerlendirme sınavında sorulacak sorular için özveri ile çalışmanız gerekmektedir. Burada bulunmanız beraber yürüteceğimiz işlerde bir farkındalık yaratacağımızın göstergesidir diyerek teşekkürlerini iletti” ifadelerini kullandı.