Türkiye İstatistik Kurumu Trabzon Bölge Müdürlüğünün TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre Artvin yaşam endeksinde 8. il oldu.

Trabzon Bölge Müdürlüğü’nün TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, ilk defa yayınlanan illerde yaşam endeksinde Artvin 8. il olurken, Isparta ili ilk sırayı aldı. Isparta’yı Sakarya ve Bolu izledi. Yaşam endeksinde Doğu Karadeniz illerinden Artvin 8. Rize 14. Trabzon 20. Giresun 29. Gümüşhane 50. ve Ordu 55. sırayı aldı. İllerde yaşam endeksi; konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti olmak üzere yaşamın 11 boyutunu kapsıyor.

Doğu Karadeniz İlleri Güvenlik Ve Sağlık Boyutu Endekslerinde Ön Sıralarda Doğu Karadeniz illerinin bu göstergelerden Güvenlik ve Sağlık konularında ön sıralarda olduğu gözlemlendi. TÜİK verilerinin güvenlik göstergelerinde Artvin 1. Gümüşhane 3. ve Rize 5. ildir. Aynı şekilde Sağlık göstergelerinde Rize 3. Trabzon 4. ve Artvin 5. sırayı alıyor. Yaşam endeksi bileşenlerinden Çalışma hayatı göstergelerinde Rize 5. Artvin 8. Konut göstergelerinde Rize 7. Eğitim göstergelerinde Giresun 7. Çevre göstergelerinde Artvin 8. ve Sivil katılım göstergelerinde Rize 5. Artvin 6. İl oldu.

TÜİK Verilerine Göre Yaşam Endeksine Dahil Olan Göstergeler Şöyle Sıralandı: “Konut Fert başına düşen oda sayısı, konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranı, konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı. Çalışma hayatı İstihdam oranı, işsizlik oranı ortalama günlük kazanç işinden memnuniyet oranı Gelir ve servet, kişi başına düşen tasarruf mevduat, orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı, temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı. Sağlık, bebek ölüm hızı, doğuşta beklenen yaşam süresi hekim başına düşen müracaat sayısı, sağlığından memnuniyet oranı, kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı. Eğitim, okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı, TEOG sistemi, yerleştirmeye esas puan ortalaması, YGS puan ortalaması, Fakülte veya yüksekokul mezunlarının oranı, Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı. Çevre, PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği), kilometrekareye düşen orman alanı. Güvenlik, cinayet oranı (bir milyon kişide), ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sayısı (bin kişide), gece yalnız yürürken kendini güvende hissedenlerin oranı, kamunun asayiş hizmetlerinden memnuniyet oranı, sivil katılım mahalli idareler seçimlerine katılım oranı, siyasi partilere üyelik oranı. Altyapı hizmetlerine erişim, internet abone sayısı (yüz kişide), kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı, havalimanına erişim oranı, belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı. Sosyal yaşam, sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide), bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı, sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı, sosyal hayatından memnuniyet oranı yaşam memnuniyeti, mutluluk düzeyi.”