İlimiz Arıcılığının mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili Artvin Valisi Yılmaz Doruk’un başkanlığında Artvin Valiliği Toplantı salonunda toplantı düzenlendi.
Toplantıya Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Müdürü Dursun Okur, İl Müdür Yardımcısı Alaeddin Zeren, Şube Müdürü Mikail Kaya, Birlik Başkanları, Teknik Personel, bazı STK temsilcileri ve Arı Yetiştiricileri katıldı.
Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mikail Kaya  mevcut durum ile ilgili yaptığı sunumda , İlimizin 2002 yılından itibaren Kafkas Arı gen merkezi ve Camili Bölgesinin damızlık ana arı üretimi için izole bölgesi olmasının İlimiz için çok önemli bir değer olduğu belirtirken, Kafkas arısının özellikleri hakkında bilgi veren Kaya, diğer İllerimize komşu olan yerlerde daha çok gözüken bozulmuş olan arı ırklarının saflaştırılması için ana arının önemini ve ilimizin ana arı üretiminde Türkiye birincisi olduğunu vurguladı. Daha sonra katılımcılara söz verilerek Markalaşmanın önemi ve coğrafi işaret tescilinin önemi vurguladı. Toplantı devamında gezginci arıcıların sorunları ve kaçak yollarla ilimize giren arı ve bal girişlerindeki sıkıntılar dile getirildi.
Toplantı sonunda Vali Doruk’un direktifleri ile bilgilendirme ve eğitim toplantıları yapılması kararlaştırılırken, Artvin ili Arıcılık sektörü ile ilgili “Eylem Planı” hazırlanması hedeflendi.