Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Zekeriya Yalçın çalışmalarına hızla devam ediyor. 10 Ekim 2017 Salı günü Hopa Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri yapılacak. Seçim çalışmalarına hız veren Zekeriya Yalçın ve Yeni Oluşum Grubu Şirket sahiplerinden, küçük esnafa kadar her kesimi dolaşıyor, projeleri hakkında bilgilendirme yapıyor. Yeni Oluşum Gurubu, belediye, gümrük, liman demeden resmi kurumlar dâhil, her işyerini ziyaret ederek kararlılığını ortaya koyuyor.

Zekeriya Yalçın ve Yeni Oluşum Grubu adaylığını açıkladığı günden itibaren, Hararetli bir çalışmaya girdi. Zekeriya Yalçın yaptığı açıklamada; “Şirketleri ve İşyerleri Gezerken, Sorunları birebir dinlemenin faydalarını görmekteyiz. Birçok sektörde çözümlerimiz, yeni fikirlerimiz var. Bunları Üyelerimizle paylaşıyor, onlarına fikirlerini kaydediyoruz. Amacımız Üyelere Yön veren, Bölgenin Ekonomik Kalkınmasında Öncü, Lider,  Rol Alan, ulusal ve uluslararası iş ağı kuran, Yenilikçi, ilerici, dinamik ve Verimli bir Kurum olma yolunda ne gerekiyorsa yapmak için uğraşıyoruz. Ve aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Katılımcı ve şeffaf bir yönetim sergilemek, objektif, lobisi güçlü, bölgesel ve ulusal alanda söz sahibi bir Ticaret ve Sanayi odası olmak için gerekli donanıma sahip ekibim ile birlikte yola çıktık. Hopa’nın tüm önemli aktörlerini bir araya getirecek birleştirici bir rol almak, kurumlar arası iş birliği ve güç birliğini sağlamak için varız. Olumlu bakış açımızla Ekip olarak üyelerimiz arasındaki olası anlaşmazlıklarda, uzlaşmacı bir tutumla sorunları çözen bir kurum olmaya adayız.

Hopa ve Kemalpaşa İlçelerinin ekonomisinin geliştirilmesi; yerel, ulusal ve uluslararası yatırımcıların ve özellikle aktif olmayan yerel sermayenin İlçelerimizin ekonomisine kazandırılması amacını güdüyoruz. Bu Yatırımlar için altyapı çalışmalarını yürütmek, bu amaçla yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri yapmak gerekliliğinin farkındayız. Üyelerin bölgesel,  ulusal ve uluslararası rekabette güçlenmesi, teknik ve personel altyapılarının iyileştirilmesi, ticari bağlantıların kurulması ve ilişkilerin geliştirilmesi; üyeleri sektörlerindeki gelişmeler hakkında bilgilendirmek, yönetim, üretim ve ticari faaliyetlerde becerilerini geliştirmek için çabalarımız her zaman durmadan devam edecektir.

Tabi ki Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Oluşumu olarak “hesap verme” Olgusuna önem vermekteyiz. Bunun, Demokrasinin gereği olduğunu düşünmekteyiz. Üyelerimize “Hesap verme” konusu, zaten sizin de bildiğiniz gibi yönetim olgusunun özünde vardır ve kaynakları yöneten her kişi, kurum veya örgütsel birimin en temel yükümlülüğüdür. Bu Bilinçle Kamuya açıklanacak bilgiler objektif, güvenilir ve tarafsız olacaktır. Kamunun anlayacağı bir dille anlatılacaktır. Bilgiler zamanında açıklanarak geçerliliğini kaybettirmeyecektir. Yapılan ve yapılacak görevlerin yürütülmesi ve kamu kaynaklarının elde edilmesi ile kullanımı konularında halkın bilgi isteme ve hesap sorma hakkı demokrasilerin özünde yatan bir yetkidir. Bunu da en iyi ekibim bilmektedir.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Oluşum Ekibi, kendi işinde başarıya ulaşmış kişilerden oluşmaktadır. Farklı sektörlerden oluşan ekibimizin içinde Ticaret odasına Gönüllülük esası ile hizmete hazır kişiler mevcuttur. Yeni Oluşumun içerisinde İş Kadınlarına, Girişimci genç kadınlarımıza destek verecek, onların dilinden anlayacak bir de Kadın üyemiz vardır. Belki de Hopa Ticaret ve Sanayi Odasının yönetiminde yer alacak ilk kadın üyesi olacaktır. Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Oluşum Grubu olarak Hopa Ticaret Odası Yönetime talibiz. Bu amaçla yola çıktık, Oda Üyelerinin desteğini bekliyoruz” dedi.