GÜNCEL
latest

İŞKUR TYP MEB GÜVENLİK VE TEMİZLİK ALIMLARI BAŞLADI MI?

Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan TYP kapsamında temizlik ve güvenlik alımı için başvurular 14 Eylül Pazartesi günü itibariyle başladı. 

 Başvurular e-devlet, alo 170 ve İş-Kur e-sube üzerinden alınacak olup yüz yüze başvuruların kabul edilmediği açıklandı.


TYP MEB Başvuruları, İŞKUR e-şube veya ALO-170 iletişim hattı üzerinden online yapılacaktır. Yüz yüze başvuru alınmayacaktır.


10.08.2020-14.08.2020 tarihleri arasında yapılan başvurular geçerli sayılmaktadır


Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü(İlçeler Dahil 580 Kişi)


Artvin Merkez MEB 115 Kişi


Şavşat MEB 40 Kişi


Borçka MEB 70 Kişi


Yusufeli MEB 55 Kişi


Arhavi MEB  65 Kişi


Hopa MEB 75 Kişi


Kemalpaşa MEB 25 Kişi


Ardanuç MEB 30 Kişi


Murgul MEB  25 Kişi


Toplam 500 Kişi


Artvin Milli Eğitim Md.lüğü Güvenlik Görevlisi (İlçeler Dahil 80 Kişi)


(Merkez 30 Hopa 11 Arhavi 10 Kemalpaşa 03 Borçka 08, Murgul 03 Ardanuç 04 Yusufeli 06 Şavşat 05 Kişi)


Toplam 80 Kişi


TYP Uygulama Alanı        Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda temizlik işi yapılması. Artvin ve İlçelerindeki MEB’e Bağlı Resmi Okulların Güvenliğinin Sağlanması İşi.


TYP Katılımcı Sayısı          580 Kişi


TYP Başlangıç Tarihi        05.10.2020


TYP Bitiş Tarihi  30.06.2021


TYP Süresi           267 gün (Fiili Gün)


Başvuru Tarihi   14.09.2020 – 18.09.2020 tarihleri arasında (5 gün)


Seçim Yöntemi Kura Yönetimi (Noter)


Seçim Yeri           İlgili Yüklenici Kuruluşlar tarafından 21.09.2020-25.09.2020 tarihleri arasında Noter Kurası yaptırılacaktır.


Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati   21.09.2020


Seçim Bitiş Tarihi ve Saati             25.09.2020


 


GENEL ŞARTLAR


 


TYP’ye başvuracak katılımcıların:


 


a) Kurumun o yöredeki İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz durumunda olmaları;


b) En az 18 yaşını tamamlamış olmaları;


c) Emekli olmamak ve malul aylığı almamak,


d) Öğrenci olmamak (Açık Lise ve Açık Öğretim Öğrencileri hariç)


 


TYP’ye katılımcı seçiminde aşağıdaki gruplara öncelik verilecektir.


a)            Kadınlar,


b)           35 yaş üstü bireyler,


c)            Engelliler,


d)           Eski hükümlüler,


e)           Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar arasından seçilecek olup


 


gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır.


 


ÖZEL ŞARTLAR  VE YÜKLENİCİ KURUMLARIN UYGULAYACAĞI İŞLEMLER :


a)            Başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’ler de;


b)           Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları (SGK lı olmamaları).


c)            İş akdi askıda olan mevsimlik işçiler TYP’ye katılamazlar.


d)           Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) oturan kişilerden şartları sağlayan herkes başvuru yapabilecek, ancak bir kişi katılımcı olarak belirlenecektir. Seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde aynı adreste oturan kişilerden birden fazla kişinin isminin olması halinde; başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınacaktır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılacaktır.


e)           Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık net asgari ücretin bekâr ve çocuksuz bir kişi için hesaplanan net tutarının bir buçuk katını (1.5) (2020 yılı için 3487 TL) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.


f)            Bir kişi aynı gün başvuruları başlayan TYP’lerden yalnızca birisine müracaat edebilecektir. Bu durum sistem tarafından kontrol edilecek ve uyarı mesajı gönderilecektir.


g)            TYP Meb Güvenlik Programına başvuracak katılımcılar 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik çalışma izni ile kimlik kartına sahip olması ve aynı kanunda belirtilen özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartları taşıması gerekmektedir.


h)           Programa başvuracak katılımcıların adli sicil kaydının bulunmaması gerekmektedir. Başvuracak adayların seçilmesi durumunda adli sicil kayıtlarının kontrolünden, özel güvenlik soruşturmasından ve özel güvenlik görevinin yürütülmesine mani engelinin olmamasına ilişkin yapılacak gerekli bilgi ve belge kontrolünden yüklenici kurum sorumludur.


 


 


i)             TYP MEB Başvuruları, İŞKUR e-şube veya ALO-170 iletişim hattı üzerinden online yapılacaktır. Yüz yüze başvuru alınmayacaktır.


j)             Yüklenici kurumlarca 21.09.2020-25-09.2020 tarihleri arasında Noter Çekilişi yaptırtılacaktır. Bunun için yüklenici kurumlar her türlü tedbiri alacaklardır. Noter Çekiliş sonuçları en geç 30.09.2020 tarihine kadar Artvin Çalışma İş Kurumuna yazıyla bildirilecektir.


k)            Yüklenici Kurumca Noter çekilişlerinden sonra ASİL olarak belirlenen vatandaşlarımızın (Aile Gelir Durumu, Öğrencilik durumu, başvuru anında ve güncel durumda SGK lı olup olmadıkları, aynı hanede yaşayıp yaşamadıkları kontrol edilmeye başlanacaktır. Olumsuz bir durumda Çalışma İş Kurumu Artvin İl Md.lüğüne yazı ile olumsuz durum belgelendirilerek yazı yazılacak, idarece yüklenici kuruma başvuranların arasından yeni isim yazı ile bildirilecektir.


l)             Katılımcılar için TYP’den yararlanma süresi, on iki ay içerisinde ayrı ayrı olarak veya bir defada en fazla dokuz aydır. Dokuz aylık süre, kişinin TYP kapsamındaki bir programdan yararlanmaya başlama tarihi üzerinden değerlendirilir. Katılımcıların programa başladığı tarihten on iki ay sonra yeniden yararlanma hakkı doğar. 27.09.2017 tarihinden itibaren TYP’den en fazla yirmi dört ay yararlanılabilir.


m)          Düzenlenecek programlara alınacak katılımcı kişi sayısı ve katılımcılarda aranan şartlar, katılımcıların yapacağı işlemleri içeren Katılımcı Duyurusu Yüklenici Kurumlarca, Vatandaşların görebileceği ve okuyabileceği ilan panolarına asılması ve Yüklenici Kurum internet sitelerinde duyurulması sağlanacaktır. Gönderilen duyurunun ilçelerde ilan edilerek duyurulmasının sağlanması yüklenici kurumların sorumluluğundadır.

« PREV
NEXT »

Hiç yorum yok

Facebook Comments APPID