GÜNCEL
latest

ARTVİN VALİLİĞİ UMUMİ HIFZISSIHA KURULU YENİ KARARLARINI AÇIKLADI

ARTVİN VALİLİĞİ UMUMİ HIFZISSIHA KURULU KARARLARINI AÇIKLADI

Artvin Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 03.04.2020 tarihinde Vali Yılmaz Doruk başkanlığında toplanarak aşağıdaki maddeler karar altına alınmıştır. 
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs (COVİD-19), birçok ülkede görülen, sonrasında başta İtalya olmak üzere Avrupa Ülkelerinde hızlı bir şekilde ilerleyen ciddi can kayıplarına sebep olan ve sonucunda tüm dünyaya yayılarak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilmiştir.
Coronavirüs (COVİD-19) salgınının ülkemize girişini engellemek suretiyle vatandaşlarımızı korumak sonrasında salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı koordinesinde, İlgili Bakanlıklar ve Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın kararları doğrultusunda İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 inci maddeleri ile ilgi (a) genelge  kapsamında ilimizde hazırlanan Pandemik İnfluenza İl Hazırlık ve Faaliyet Planı hükümlerine istinaden salgının ilimizde yayılmasını önlemek amacıyla aşağıdaki sayılan tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır.

 1. İl merkezi, ilçe merkezleri ve köylerde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının 03.04.2020 tarihi saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanmasına, kamu kurumunda çalışıp görevi gereğince mesaisine devam etmesi gerekenlerin ilgili kurum amirinin uygun görüşü ile il merkezinde sorumlu Vali Yardımcısı, ilçelerde Kaymakamların onayına istinaden muaf tutulmasına,

 1. 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren şehir içi hareketliliğinin en aza indirilmesi için;

 1.  
  1. İl merkezine bağlı Seyitler Köyü hariç il ve ilçe merkezlerine köylerden karşılıklı yolcu taşıyan ticari toplu taşıma araçlarının (minibüs, midibüs vb.) seferlerinin 15 günlük süreyle geçici olarak durdurulmasına,
  2. İlçe merkezlerinden il merkezine karşılıklı yolcu taşıyan ticari toplu taşıma araçlarının (minibüs, midibüs, otobüs vb.) seferlerinin 15 gün süreyle geçici olarak durdurulmasına,
  3. Ticari taksi duraklarında aynı anda en fazla 3 ticari taksinin bulunmasına, ticari taksi içerisinden maksimum 2 yolcu bulunmasına, taksi içerisinden şoför dahil yolcuların maske takmasına, müşteride maske bulunmaması durumunda ticari taksi içerisinde müşteriye vermek üzere yeteri kadar maske bulundurulmasına, müşterinin ve şoförün kullanacağı şekilde dezenfektan veya kolonya temin edilmesine,
  4. Kullanıma açık güzergahlarda tüm toplu taşıma araçlarında seyahat süresince personel ve yolcular dahil maske takılmasına ve araçta ihtiyaç halinde dezenfektan ürünlerin bulundurulmasına,
  5. Banka ve bankamatik cihazları başta olmak üzere PTT ve benzeri vatandaşların sıra oluşturabileceği hizmetlerde vatandaşların sosyal mesafeye uyması için durması gereken nokaların ilgili belediyelerce kaldırımda boyanarak işaretlenmesine,
  6. İl ve ilçe merkezlerinde yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerde kolluk birimleri ve belediye zabıtalarınca planlı şekilde yaya devriyesinin (azami 1 kişiden oluşacak şekilde) yapılmasına,

 1. İl ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine vatandaşlarımızın ve çalışanların  maske ile girmelerine, maske takma zorunluluğunun  pazarlarda satıcılar için de geçerli olmasına,

 1. İl ve ilçelerimizde meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesine, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine dikkat çekilmesine, aynı şekilde işyerlerinin önünde bekleyen müşteri ve komşu esnafların da sosyal mesafe kuralına kati bir şeklide uymasına,

 1. İl kontrol noktalarında ilçelerimizden veya il merkezinden çevre illere ticari amaçlı günü birlik mal almak veya satmak maksadıyla gitmek isteyen esnafların (manav, nalbur, toptancı vb.) ilçe kaymakamlıkları veya valiliğimizden seyahat izin belgesi almasına (araç plakası, araçta bulunan kişilerin ad, soyad, TCKN, yol güzergahı, başlangıç ve bitiş süre bilgilerini içeren), araçtakilerin gidecekleri ilde sosyal mesafe, temas ve dezenfekte kurallarına dikkat etmelerine, mümkünse araçtan inmeden ihtiyaç duyulan malzemenin tedarik edildikten sonra verilen süre içerisinde  il’e geri dönmelerine,

 1. Yurtdışından veya yurtiçinden gelerek Artvin ili sınırlarından 3 üncü ülkelere ve diğer illere gidecek tır ve ticari araç şoförlerinin il sınırları içerisinde zaruri ihtiyaçlarını en kısa sürede tamamlayarak, zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama veya konaklama yapmadan transit olarak çıkmaları esastır;

 1.  
  1. Sarp sınır kapısını kullanacak tırlardan süre tahdidi olan tırların zorunlu bekleme durumlarında yol güzergahlarındaki kamu ve özel tır garajlarında beklemelerine,
  2. Tır garajlarının dolu olması durumunda şehir merkezlerine uzak alanlarda trafiği aksatmayacak şekilde park halinde beklemelerine,
  3. Ticari araç ve tır şoförlerinin bekleme yaptıkları süre zarfında yerleşim yerlerinden ihtiyaçlarını asgari sürede tamamlayarak araçlarının başlarını geri dönmelerine,
  4. Bekleme süresindeki tüm zamanlarını araçlarında veya kendi araçlarının çevresinde geçirmelerine, maskesiz araçlarının etrafında ve dışarıda vakit geçirmemelerine,
  5. Tır parklarına giriş çıkış yaptıkları süre zarfında  ticari araç ve tır şoförlerinin bilgilerinin ilgi tır parkı yönetimince kayıt altına alınmasına ve şoförlerin ihtiyaçları hariç tamamıyla araçlarında konaklamalarına ve sosyal mesafe takiplerinin tır parkı yönetimlerince yapılmasına,
  6. İl/ilçe içerisinde kolluk birimleri tarafından yukarıda belirtilen hususlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, uzun süre araçlarında olmadıkları tespit edilenlere idari para cezası uygulanmasına,
  7. Süre tahdidi nedeniyle ilimizde araç yoğunluğunun yaşanmaması için ilgili ticaret odası başkanlıklarınca söz konusu firmalara bahse konu kararların ivedilikle tebliğ edilmesine,
 2. Kamu kurumlarında çalışan personeller için kolay temizlenebilir ve sık yıkamaya uygun serbest kıyafet düzenine geçilmesine,

Alınan bu kararların Artvin İl genelinde eksiksiz olarak uygulanmasına, kararlara uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesi, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında cezai işlem uygulanmasına, uygulama birliği sağlanabilmesi için İlçelerdeki ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtım yapılmak üzere Kaymakamlıklara iletilmesine.« PREV
NEXT »

Hiç yorum yok

Facebook Comments APPID