GÜNCEL
latest

BAYRAM BİRLİĞİMİZE BEREKET KARDEŞLİĞİMİZE KUVVET OLSUN
Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan Ramazan ayının hatimesi, bereketi ve mükâfatı olan bir bayramı daha idrak ediyoruz. Hakka yönelmenin, sabretmenin, şükretmenin, kötülükten kaçınmanın, iyilik ikliminde geçen bu zamanın bereketi ve rahmetine her daim muhtacız. Paylaşmanın, yardımlaşarak dayanışmanın, vererek arınmanın hazzını yaşadığımız bu mübarek günlerin tacı Ramazan Bayramımız mübarek olsun.

Bayram, kulluğun hazzına ram olmak, inanç esaslarımızı yaşam tarzına büründürmek, selam ile tüm duvarları yıkmak, tövbe ile manen yıkanmak, infakla arınmak ve yeni bir başlangıç yapmaktır. Bayram, inzal olmuş hakikatin mesajına muhatap olmanın onurunu idrak etmek, varoluş gayesine uygun yaşamanın getirdiği hak edilmiş sevince ortak olmaktır. Ramazan, rahmetle esirgendiğimiz, her kul için ardına kadar açılmış mağfiret kapılarıyla yeniden doğduğumuz; Mevla’nın bize sevgisi, merhameti ve cömertliğinin nişanesidir.  Bayramdan murat; bir ay boyunca sırf O’nun rızasını gözeterek nefsi ve nefsanî isteklerden uzak durarak sonunda bayramla ruhları onarmak, olgunlaştırmak, bu yükselişin zaferini kutlamaktır. Bayram, müminler için sabırla sürdürülen bir dirayet, şükürle kemale erdirilen bir tevhit, paylaşma duygusuyla yapılan infak, kardeşliği coşkuyla idrak etmektir. Bayram, hayatın merkezine umudu koymak, şartlar ne olursa olsun hiçbir yeise yenik düşmemek, bezgin olmamak, sevgiyle yaklaşmak, hayata tutunmak, imanla ümit var olmaktır.  Bayram dost olmak, dost kalmak, dostları hatırlamak, mazlumlara kucak açmak, hoşgörüyü ve kucaklaşmayı hayatın temel, dayanağı yapmaktır. Bayram, Allah için dayanmanın, yaşama biçimine dönüştüğü, hanelerin bereket, gönüllerin huzur bulduğu, sosyal yaraların şifasıdır. 

Uzun yıllardır, açlığın, sefaletin, savaşın, işgalin, sömürünün kıskacında kalan Müslümanların emperyalist saldırılar sebebiyle korkunç kıyım ve yıkıma maruz kalması, bayramlara kavuşmanın huzuruna ve şükrüne hüzün ve keder eşlik etmektedir. Bugün hemen yanı başımızda Suriye’de devam eden savaş altında bin bir bedel ödeyen insanlar, şehit düşenler, öksüz ve yetim kalanlar, yıkılan şehirler, dağılan aileler, paramparça olan yuvalar var. Doğu Türkistan’da yerinden yurdundan edilen insanlar, esaret altında işkence gören mazlumlar, Filistin’de, Arakan’da, kendi ülkesinde parya, vatanında öteki durumuna düşürülen kimsesizler, kukla yöneticiler elinde sokakta naçar yaşayıp, hapiste zulme duçar edilen kardeşlerimiz var. Bu mazlumların hikayesi bize hem sorumluluklarımızı hatırlatmakta hem de ibret vesikası olarak önümüzde durmaktadır. Mazlum coğrafyalarda ‘bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm’hikayesi bayramı bayram yaptıracak bir iradeye ihtiyaç duymaktadır. Her şeye rağmen “İman varsa imkân vardır” hakikatiyle kardeşliği, dayanışmayı, barışı, sevgiyi, kendimizden ailemize, içimizden dışımıza bayram coşkusuyla yaymak, umudu çoğaltmak, barışı evrenselleştirmek gerekmektedir. Toplumsal bütünlüğü pekiştirmesi, fertlerin derin duygularla birbirine kenetlenmesi bakımından bayramlar en önemli ve özel günlerdir.

Bayram, İslâm barışının, yaygın iyilik ve kardeşlik duygularıyla hayatı etkilediği sevinç günleridir. Sevgi, saygı, muhabbet ve dayanışmanın esas olduğu bugünlerde, dargınlığa, kırgınlığa, öfkeye, husumete yer yoktur. Bu inanmanın, kul olmanın ruhumuza yayılan, oradan çevremize taşan serinliği, selâmetidir. İyiliğin, güzelliğin yaşanarak egemen olduğu böyle bir dünyaya, sadece bizim değil, bütün insanlığın ihtiyacı vardır.
Bugün her şeye rağmen teslim olmamanın, canlı, diri, uyanık kalmanın, kötülüğe karşı iyiliğin, küfre karşı inancın, nefrete karşı sevginin, düşmanlığa karşı dostluğun, sömürüye karşı paylaşmanın ve dayanışmanın, savaşa karşı barışın, ölüme karşı hayatın, öldürmeye karşı yaşamanın ve yaşatmanın, barbarlığa karşı medeniyetin caydırıcı, canlandırıcı gücüyle bayramı idrak etmenin vaktidir.

Ülkemizde ve bütün İslâm coğrafyasında, süreklilik arz etmesi gereken bir dayanışmaya duyulan ihtiyacın, olmak veya olmamak meselesine dönüştüğü bugünlerde, daha aydınlık bir gelecek umarak girdiğimiz Ramazan Bayramı’nın aile ve akrabalık bağlarımızın pekişmesine, komşuluk bağlarımızın güçlenmesine, toplumsal olarak ilişkilerimizin tahkim edilmesine; İslam âleminde barışa ve huzura vesile olmasını; coğrafyamızın dört bir yanındaki savaş ve çatışmaları sonlandırma ve esaret altındaki Müslümanların özgürleşmesi fırsatına dönüşmesini diliyor; üyelerimizin, eğitim çalışanlarının, milletimizin ve bütün Müslümanların bayramını tebrik ediyor, tüm insanlığın esenliğine vesile olmasını temenni ediyoruz. Bayramımız mübarek olsun.« PREV
NEXT »

Hiç yorum yok

Facebook Comments APPID