GÜNCEL
latest

VATANDAŞLARIN GÖNLÜ RAHAT OLSUN
YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YAPILACAK KONUTLARIN GERİ ÖDEMELERİ
Yusufeli Barajı ve HES projesi sebebiyle yürütülen yeniden yerleşim faaliyetleri kapsamında yapılacak konutların geri ödemeleri ile ilgili olarak bazı sosyal medya hesaplarında asılsız paylaşımlar yapılmak suretiyle vatandaşlar arasında huzursuzluğa sebebiyet verildiği görülmektedir.
Yusufeli Barajının yeniden yerleşim çalışmaları 21.03.2008 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü, TOKİ Başkanlığı ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan üçlü protokol ile 2013/5 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve 05.07.2015 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre yürütülmektedir.
5543 sayılı İskân Kanununa eklenen geçici 8. maddesi gereğince hazırlanan Bakanlar Kurulu Kararı 05.07.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bahse konu Bakanlar Kurulu Kararı Madde-4, 5543 Sayılı İskan kanunu Madde 27 – (3) ve İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği Madde-12 – (3) te borçlandırma işlemlerinin nasıl yapılacağı belirtilmektedir.
Bakanlar Kurulu Kararı
Borçlandırma
MADDE 4- (1) Devlet eliyle iskân kapsamında hak sahibi olanlar sadece konut ve/veya işyeri maliyetleri ile arazi ve arsa bedelleri için borçlandırılacak olup imar planı, alt yapı, sosyal donatılar ve kamuya ait binaların maliyeti borca yansıtılmaz.
(2)   Tespit olunan borçlandırma bedelleri, borçlandırmayı takip eden 60'ıncı ayda ilk taksiti alınmak üzere, 15 yılda ve 15 eşit taksitle faizsiz olarak tahsil olunur.
(3)   Konut, işyerleri, arsa ve arazilere ait geri ödemeler hak sahipleri tarafından DSİ bütçesine gelir kaydedilmek üzere DSİ’nin bildireceği hesaba yatırılır. Konut ve işyerlerinin geri ödemeleri DSİ bütçesine gelir kaydedilir. Tahsil ve takibe ilişkin işlemler DSİ tarafından yapılır.
İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği
Madde-12 – (3) Bu madde hükümlerine göre iskân edilenlere verilen taşınmazların borçlandırma bedelleri, borçlandırmayı takip eden 60'ıncı ayda ilk taksiti alınmak üzere, 15 yılda ve 15 eşit taksitle faizsiz olarak tahsil olunur.
5543 Sayılı İskan Kanununa göre yapılan iskan projelerinde Devlet Eliyle İskan Hak sahiplerinin borçlandırılmasında; konut inşaat maliyetleri belirlendikten sonra hak sahipleri ile borçlandırma sözleşmesi yapılmakta olup, sözleşmedeki konut bedeline faiz ve enflasyon farkları gibi herhangi bir bedel ilavesi söz konusu değildir.  Borçlandırmalar sözleşme bedeli üzerinden ilk 5 yıl ödemesiz, sonraki 15 yılda 15 eşit taksitle ve sabit fiyat üzerinden yapılmaktadır.
Bazı sosyal medya organlarında yayınlanan asılsız haberler TOKİ’nin Türkiye genelinde kendi üretip satışa sunduğu projelerde uyguladığı yöntem olup, Yusufeli Projesi kapsamında DSİ Genel Müdürlüğü, TOKİ Başkanlığı ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan üçlü protokole göre yürütülen çalışmalar ile bir ilgisi bulunmamaktadır.
Vatandaşlarımızın özellikle bu tür haberlere itibar etmemesi ve geri ödemeler ile ilgili iş ve işlemlerin TOKİ Başkanlığı tarafından değil, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 5543 Sayılı İskan Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde faizsiz, enflasyon farkı ve Yİ-ÜFE uygulanmadan yapılacağının bilinmesi hususu;

Saygılarımızla Kamuoyuna Duyurulur. 

« PREV
NEXT »

Hiç yorum yok

Facebook Comments APPID