Hopa TSO İlçede Faaliyet Gösteren Sektör Temsilcilerini Topladı. Ekonomideki durgunluk, Dolar ve Euro’daki yükseliş, hızla yükseliş içinde olan inşaat sektörünü de kısa vadede ciddi şekilde etkileyecek gibi görünüyor. İnşaat malzemelerindeki artışın ve banka kredilerinin bunda etkili olduğu söyleniyor.

İlçe ekonomisinin kilit sektörlerinden olan inşaat sektörü ile ilgili durum Hopa TSO tarafından masaya yatırıldı. Sektör temsilcileri ve oda yöneticilerinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını Başkan Akyürek gerçekleştirdi. Yapsat işi yapan, proje sektöründe faaliyet gösteren ve inşaat malzemeleri satışı işi yapan üyelerin katılımı ile yapılan toplantıda sektörde daralma olduğu yatımların planlı ve kontrollü yapılmasının dönem koşulları açısından önemli olduğu vurgusu yapıldı.

Banka faizlerinde artışa gidilmesi sektörün nakit ihtiyacı aşısından olumsuz sonuçlar doğuracağı ifade edildi. Müteahhitlerin işletme sermayesi ihtiyacındaki artışın yüksek faizli krediler alınmasına neden olacağı birçok firmanın uzun vadede küçülme yaşamasına sebep olacağı ve bu durumun sektörle organik bağı olan diğer tüm ticareti faaliyetleri de etkileyeceği değerlendirmesi yapıldı.

Arsa sahiplerinin de yapsat işi yapanlar arasında rekabet ortamı oluşturarak kar marjlarının azalmasına genel anlamda sektörde standart bir yapı oluşmansın öcüne geçtiğine dikkat çekildi. Sektördeki ara eleman yetersizliği, gelecek dönem için teknik işlerle ilgili usta yetişmemesi ve sektörün ihtiyaç duyduğu malzemelerin ilçede üretilmiyor olmasının olumsuz etkileri toplantıda önce çıkan diğer konu başlıkları oldu. 

Toplantının son bölümünde sektör olarak dış pazara açılım yapılması gerektiği, katalog ve broşür ve benzeri materyallerin firmalar adına hazırlanarak gerek fuar gerek yurtdışı iş gezileri vasıtası ile potansiyel pazarlarda tanıtım yapılması gerektiği kanaati ortaya çıktı. Ayrıca, mevcut borçlarda yeniden yapılandırma yapılması, sektöre önceki dönemlerde nefes aldırılan KGF gibi çalışmanın yeniden ve ivedilikle gündeme alınması gerektiği, konu hakkında Oda tarafından çalışma yapılarak ilgili mercilere talepte bulunulması kararlaştırıldı.