Murgul ilçesine bağlı Özmal köylüleri köyün ismiyle dalga geçilmesi üzerine, Artvin Valiliği İl İdare Kurulu'na başvurarak referandumla köyün adını “Osmanlı” olarak değiştirildi.

Murgul İlçesi Özmal Köyü Muhtarlığı, Köy İhtiyar Heyeti ve aynı yerde ikamet eden seçmen yeterliliğine sahip vatandaşların “ Özmal Köyü adının halk arasında alay konusu olduğu ve bundan köylülerin rahatsızlık duydukları gerekçesiyle OSMANLI köyü olarak değiştirmesi” taleplerini Murgul İlçe Kaymakamlığına müracaatlarını ilettikleri, Murgul Kaymakamlığı bu talebi uygun görerek 01 Mayıs 1988 tarih ve 19811 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “ Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkındaki Yönetmelik” gereğince Artvin Valiliğine sundukları, Artvin Valiliğince uygun görülmesi üzerine aynı yönetmelik hükümleri çerçevesinde İl İdare Kurulu Müdürlüğünce çalışmalara başlanıldığı bu çalışmalardan biriside mahallinde halkın tercihini almak üzere Valilik tarafından İl İdare Kurulu Müdürü M.Orhan KESKİN başkanlığında 3 kişilik Sandık Kurulu kurularak 27.05.2018 Pazar günü Özmal Köyü İlköğretim okulunda referandum yapılmıştır.

Yapılan Referandum aşağıdaki şekilde sonuçlan
Sandık Seçmen Listesinde kayıtlı Seçmen Sayısı:225
Oy kullanan seçmen sayısı:162
Oy kullanmayan seçmen sayısı:63
İptal edilen oy Sayısı:0
Geçerli oy sayısı:142
Evet oyu sayısı:140
Hayır oyu sayısı:22
                 
Referandum sonucunda yönetmelikte ön görülen “Seçmen listesine kayıtlı 225 seçmenin yarıdan bir fazlası olan 142 Evet oyu alarak” Köy isminin “OSMANLI KÖYÜ” adıyla değişiklik yapılması uygun görüldü.