Orman Genel Müdürlüğünce üretim makinelerinin yenilenmesi kapsamında satın alınan 2 adet hava hattı ile 2 adet sürütücünün eğitimi verilerek Bölge Müdürlüğü envanterine dahil edildi.

Makinelerin satın alındığı, Tajfun firmasının Slovanyadan gelen 5 kişilik ekibi, Orman Bölge Müdürü Selim Gurbetoğlu koordinesinde, Makine İkmal Şube Müdürü Kemal Çetiner, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mutlu Özdemir, Makine Mühendisi Haydar Emir ve Makine Teknikeri Vedat Aktaş ile birlikte, Bölge Müdürlüğümüz Makine parkı ve Kafkasör mevkiinde makinelerde çalışan işçilere eğitim verildi. 

Beş gün süren eğitim başarıyla tamamlanmış olup makinelerin yenilenmesi insan gücünün ergonomik kullanımı sağlanmış olup emek yoğunundan Teknoloji yoğununa doğru geçişin adımlarının atıldığı ifade edilmiştir. Bu saye de üretilen emvallerin hızlı ve pratik bir şekilde ekonomiye kazandırılarak geri dönüşümlerinin olması sağlanmıştır.