GÜNCEL
latest

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ 16 GÜN SÜREYLE ALMANYA’YA GİTTİLER


Arvin Özel Egitim İş Uygulama Merkezi koordinatörlüğünde Sürmene Ahmet Yılmaz Özel Eğitim İş Uygulama Okulu, Rize Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan “Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans)” tarafından kabul edilen “Avrupa'ya Engelleri Kaldırmaya Gidiyoruz” adlı AB projesi kapsamında Eğitim Kurumlarımızdaki öğrencilerimize Almanya Berlin’de 2 haftalık eğitim imkânı sunacağız. Projemiz 01/04/2017 – 16/04/2017 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Projeye 18 öğrenci ve 9 Öğretmen yararlanıcı olarak katılmıştır.
Projemiz Öğrencilerimizin toplumla bütünleşmeleri ve normal bireyler gibi toplum içerisinde aktif yer almalarının önündeki en büyük ve en önemli engel bu bireylerin mesleki becerilerindeki yetersizliklerden dolayı oluşan istihdam edilme sınırlılığıdır. Bunun nedenleri arasında, katılımcılarımıza uygulanması gereken görsel ve uygulamalı mesleki eğitimin, kurumlarımızdaki altyapı eksiklikleri nedeni ile nitelik olarak yetersiz olmasıdır.
Projemizin kapsamında yerleştirme faaliyetine katılan öğrencilerimiz, kazandıkları becerileri sayesinde mesleki beceri, kişisel ve sosyal gelişimleri için sürekli öğrenme sürecine ilk adımı atmışlardır. Bu projemizde yer alan engelli katılımcılarımız, kurumlarımızda, meslekleri tanıma, farkında olma gibi konularda eğitim almanın yanı sıra, basit düzeyde mesleki beceri uygulamaları yapmaktadırlar.
Projemiz Programların öğrenilmesinin yanında birçok konuda katılımcılara yararlı bir proje olmuştur. Proje ye katılan yararlanıcılarımızın edindikleri mesleki becerilerle iş gücü piyasasına sorunsuz bir şekilde girebilmesinin yanı sıra kişisel becerilerini, iletişim kurma becerilerini ve toplumsal hayata katılma becerilerini artırmıştır. Başka ülke kültürüne sahip insanlarla verimli çalışma becerileri artmıştır. Mesleki eğitim alanında dil yeterliklerini geliştirilmiştir.

"Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+ Programı (Hayatboyu Öğrenme veya Gençlik Programı) kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Türkiye Ulusal Ajansı veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz."


« PREV
NEXT »

Hiç yorum yok

Facebook Comments APPID