İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetiştiricileri,  küpesiz hayvanlarını küpeletmeleri ve kayıtlarını güncelleştirmeleri hususunda uyarıda bulundu.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, her yaştaki sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların 2017 yılı sonuna kadar küpelenerek TÜRKVET’te kayıt altına alınması ve TÜRKVET’te kayıtlı hayvan mevcudu ile işletmede fiilen bulunan hayvan varlığının uyumlu olması sağlanacağı açıklandı.

Yapılan açıklamanın devamında; “Hayvan hareketlerinin ve hayvan hastalıklarının daha etkin kontrolünü sağlamak, ülkesel ya da bölgesel eradikasyon programlarının etkin yürütülmesini desteklemek, ilgili birimlerce gerekli sağlık, ıslah, istatistik ve destekleme ödemeleri kayıtlarının daha düzenli tutulması ve değerlendirilmesi amacıyla sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlar küpelenerek TÜRKVET’te kayıt altına alınmakta ve hareketleri izlenmektedir. Ülkemizde  küçük ölçekli geleneksel aile işletmeciliğinin yaygın olması, göçer, yayla ve meraya dayalı hayvancılık ile kurban bayramı başta olmak üzere hayvan hareketlerinin çok yoğun olması, ağır kış şartları ve olumsuz coğrafi koşullar nedeniyle, yetiştiriciler tarafından ilgili Yönetmeliklere göre yapılması gereken bildirimlerin zamanında yapılamadığı ve ağır cezalar nedeni ile de, bir kısım hayvanların zamanında küpelenerek kayıt altına alınamadığı malümdür. Yayımlanan Yönetmelik değişiklikleri ile yasal süresi içerisinde küpelenerek kayıt altına alınamayan her yaştaki sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların 2017 yılı sonuna kadar küpelenerek TÜRKVET’te kayıt altına alınması ve TÜRKVET’te kayıtlı hayvan mevcudu ile işletmede fiilen bulunan hayvan varlığının uyumlu olması sağlanacaktır. Yetiştiricilerimizin yıl sonuna kadar İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine (Ardanuç ve Şavşat’ta DSYB temsilciliğine) müracaat ederek küpesiz hayvanlarını küpeletmeleri ve kayıtları güncelleştirmeleri önem arz etmektedir. Yetiştiricilerimize duyurulur” ifadelerine yer verildi.